Bezpieczne droga do szkoły - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Aktualności

Bezpieczne droga do szkoły

W związku z prowadzoną na terenie całego kraju akcją „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci z całego powiatu drawskiego rozpoczęli serię działań i spotkań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego.

Funkcjonariusze drawskiej „ drogówki” kierują ruchem i sprawują nadzór nad bezpiecznym poruszaniem się pieszych i pojazdów. Dzielnicowi i policjanci prewencji z komisariatów w Czaplinku i Złocieńcu dbają o porządek w rejonach miejskich i wiejskich w pobliżu szkół.

Ponadto policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną rozpoczęli serie spotkań z uczniami szkół podstawowych, zaczynając od Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim, których celem jest uświadomienie najmłodszym jak duży mają oni sami wpływ na swoje bezpieczeństwo.

W trakcie spotkań funkcjonariusze opowiadają o tym, jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych i korzystać z sygnalizacji świetlnej. Dzieci chętnie brały udział w dyskusji dotyczącej przewożenia najmłodszych różnymi środkami transportu oraz dowiedziały się jak postępować w sytuacjach zagrożenia i gdzie szukać pomocy.

Maluchy usłyszały, jak ważną instytucją jest Policja i jakie są najważniejsze zadania każdego Policjanta.

st. sierż. Karolina Żych