Aktualności

Informacja z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim

Informuję, że w dniu 08.11.2018r. odbywać się będą następujące dodatkowe działania szkoleniowe:

 

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH BUCIERZ

W dniu 08.11.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb, w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna, w godzinach 08.00-21:00 - strzelania;

 

STRZELNICA WOZÓW BOJOWYCH KONOTOP PRAWY, LEWY

W dniu 08.11.2018r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna, w godzinach
08.00-21:00 - strzelania;

 

 

 

Podczas prowadzenia na poligonie działalności taktycznej bez strzelań, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie wykonywania prac leśnych
ze względu na przegrupowanie kolumn wojskowych i sprzętu bojowego.