Aktualności

Informacja z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim

Informuję, że w dniach 13.05-19.05.2019r. odbywać się będą następujące działania szkoleniowe:

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH BUCIERZ

W dniu 13.05.2019r. w godzinach 07:00-18:00 – działalność taktyczna;

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 07:00-18:00 – działalność taktyczna;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 07:00-18:00 – działalność taktyczna;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 07:00-18:00 – działalność taktyczna;

W dniu 17.05.2019r. w godzinach 07:00-18:00 – działalność taktyczna;

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH MIELNO

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 09:00-18:00, 22:00-02:00 – strzelania;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 09:00-18:00, 22:00-02:00 – strzelania;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 09:00-18:00, 22:00-02:00 – strzelania;

W dniu 18.05.2019r. w godzinach 08:00-18:00 – działalność taktyczna;

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH STUDNICA

W dniu 13.05.2019r. w godzinach 10:00-14:00 – strzelania;

STRZELNICA WOZÓW BOJOWYCH MIELNO

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 09:00-18:00, 22:00-02:00 – strzelania;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 09:00-18:00, 22:00-02:00 – strzelania;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 09:00-18:00, 22:00-02:00 – strzelania;

W dniu 18.05.2019r. w godzinach 08:00-18:00 – działalność taktyczna;

STRZELNICA JAWORZE

W dniu 13.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00 – strzelania;

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00, 22:00-02:00 – strzelania;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00, 22:00-02:00 – strzelania;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00, 22:00-02:00 – strzelania;

RZUTNIA GRANATÓW STUDNICA

W dniu 13.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00 – rzut granatem;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00 – rzut granatem;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00 – rzut granatem;

OŚRODEK INŻ.-SAP CZERTYŃ

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00 – wysadzanie;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00 – wysadzanie;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00 – wysadzanie;

STRZELNICA JEZIORO OSTROWIEC

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 09:00-14:00, 22:00-02:00 – strzelania;

 

 

STRZELNICA STUDNICA

W dniu 13.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – prace inżynieryjne;

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – prace inżynieryjne;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – prace inżynieryjne;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – prace inżynieryjne;

W dniu 17.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – prace inżynieryjne;

STRZELNICA WOZÓW BOJOWYCH KONOTOP PRAWY

W dniu 13.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – rozminowanie terenu z PWiN, wysadzanie;

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – rozminowanie terenu z PWiN, wysadzanie;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – rozminowanie terenu z PWiN, wysadzanie;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – rozminowanie terenu z PWiN, wysadzanie;

W dniu 17.05.2019r. w godzinach 08:00-15:00 – rozminowanie terenu z PWiN, wysadzanie;

LĄDOWISKO ZIEMSKO, OBOZOWISKO ZIEMSKO, MOGADISZ

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 08:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 17.05.2019r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 18.05.2019r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

BORY KARWICKIE

W dniu 14.05.2019r. w godzinach 08:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 15.05.2019r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 16.05.2019r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 17.05.2019r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 18.05.2019r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

 

Podczas prowadzenia na poligonie działalności taktycznej bez strzelań, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie wykonywania prac leśnych
ze względu na przegrupowanie kolumn wojskowych i sprzętu bojowego.