Aktualności

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych dziś wchodzi w życie.

Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim przypomina, iż dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z 13 grudnia 2016r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rozporządzenie to wprowadza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych w okresie od 21 grudnia do 4 stycznia 2017r.

Wyjątkowo można będzie używać takich materiałów 31 grudnia 2016 roku oraz 1 stycznia 2017 roku.

Zakazem nie są objęte podmioty zawodowo trudniące się działalnością związaną z organizowaniem pokazów oraz inne podmioty uprawnione do korzystania ze wspomnianych materiałów na podstawie odrębnych przepisów (szczegóły we wspomnianym Rozporządzeniu).

W przypadku naruszenia tego zakazu kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny do 500 złotych lub karę nagany.

 

Fajerwerki i petardy od lat stanowią element świątecznej rzeczywistości. Zakaz ich używania dotyczy miejsc publicznych, gdzie niekontrolowane i spontaniczne ich odpalanie stanowić duże zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.

Bez względu na okoliczności, warto zawsze pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy ich używaniu.

Co roku odnotowuje się przypadki nieostrożnego obchodzenia się z pirotechniką, co często kończy się poważnymi obrażeniami albo kalectwem.

Zachowajmy ostrożność i rozwagę!