Aktualności

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym tematem wczorajszej debaty społecznej.

Bezpieczeństwo na naszych drogach jest tematem ważnym dla wszystkich ich użytkowników. Od lat oprócz codzienne służby policjantów strzegących ładu i porządku na drogach prowadzone są różne kampanie społeczne, programy profilaktyczne i spontaniczne akcje mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych, a co za tym idzie ograniczenie ich ofiar.

Temat ten znalazł również swojej miejsce na realizowanych debatach społecznych. Podobna odbyła się w Drawsku Pomorskim, gdzie przedstawiciele różnych instytucji wspólnie z policjantami oraz przedstawicielami miejscowych firm transportowych zastanawiali się, co można zrobić aby bezpieczeństwo na naszych drogach zagościło na stałe.

Policjanci w czasie debaty omówili najpowszechniejsze i najbardziej drastyczne przypadki lekceważenia prawa przez kierujących.

Zwrócili szczególną uwagę na aspekt dbałości o sprawność sprzętu, terminowość przeglądów pojazdów oraz inne, uregulowane prawnie obowiązki ciążące na kierowcy: począwszy od wymogów co do dokumentów uprawniających do kierowania poprzez stan techniczny pojazdów a skończywszy na dbałości o stan psychofizyczny osób siadających „za kółkiem”. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wszystkich uczestników ruchu, od ich odpowiedzialności, znajomości przepisów i rzetelnego ich stosowania. Jak się okazuje to właśnie kwestia skomplikowanych, czasem niejednoznacznych i dość często zmieniających się przepisów prawa stanowi największy problem.

Dlatego też wniosek płynący z wczorajszej debaty był jeden- aby o regulacjach prawnych i wszelkich ich zmianach mówić jak najwięcej, również podczas takich spotkań.