Bezdomni pod szczególnym nadzorem - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Aktualności

Bezdomni pod szczególnym nadzorem

Na zewnątrz coraz niższe temperatury więc i czujność służb wzrasta jeżeli chodzi o sytuację bezdomnych.

Kontrole ogrodów działkowych, pustostanów oraz innych miejsc gdzie osoby pozbawione dachu nad głową mogłyby szukać schronienia to stały element zarówno codziennych patroli policyjnych jak i strażników miejskich.

 

Służby nadal też apelują o czujność mieszkańców i zgłaszanie przypadków, gdy osoba bezdomna szuka schronienia na klatce schodowej, w piwnicy czy w innym, nie przeznaczonym do zamieszkania miejscu.

Wszelkie informacje na ten temat można przekazywać policjantom, strażnikom miejskim oraz pracownikom socjalnym.

Każdy bezdomny, jeżeli wyrazi zgodę może uzyskać pomoc i przeczekać zimę w noclegowni.