Kozubal Konrad - Poszukiwani - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Poszukiwani

Kozubal Konrad

Komisariat Policji Kalisz Pomorski poszukuje na podstawie listu gończego (VI Ds. 116/02/Sp) wydanego przez Prokuraturę Okręgowa w Szczecinie – VI Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej oraz na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (poszukiwania prowadzone przez KGP Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji – L. Dz.-19162/04) (OP-3/07)

Kozubal Konrad

s. Stefana, Krystyny

ur. 16.10.1974 r. w Drawsku Pomorskim
zam. ostatnio Kalisz Pomorski ul. Drawska 4/3

Mężczyzna jest poszukiwany w celu tymczasowego aresztowania na okres 14 dni od chwili zatrzymania jako podejrzany o czyn z art. 258 kk i 282 kk w zw. z art.12 kk.


Uwaga!

Poszukiwany może posiadać broń palną.


Osoby mogące udzielić informacji o miejscu pobytu mężczyzny przedstawionego na fotografii proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji tel.: 997.