Jednostki podległe

Kierownictwo Posterunku Policji w Ostrowicach

Kierownik Posterunku Policji w Ostrowicach asp. sztab. Wojciech Gafiuk

tel. 571323661