Aktualności

Informacja z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim

Informuję, że w dniach 29.10-04.11.2018r. odbywać się będą następujące działania szkoleniowe:

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH BUCIERZ

W dniu 29.10.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb;

W dniu 30.10.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb, w godzinach 08:00-18:00 – oczyszczanie terenu z PWiN- wysadzanie;

W dniu 31.10.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb, w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna, w godzinach 15:00-21:00 - strzelania;

W dniu 02.11.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb;

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH MIELNO

W dniu 29.10.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb, w godzinach 14:00-24:00 – działalność taktyczna, w godzinach 08:00-18:00 – oczyszczanie terenu z PWiN- wysadzanie;

W dniu 30.10.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb, w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 31.10.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb, w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna, w godzinach 00:01-04:00 – strzelania;

W dniu 02.11.2018r. w godzinach 08:00-18:00 - wysadzanie według potrzeb;

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH GÓRA HETMAŃSKA

W dniu 31.10.2018r. w godzinach 21:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 01.11.2018r. w godzinach 24:00-08:00 – działalność taktyczna;

STRZELNICA WOZÓW BOJOWYCH MIELNO

W dniu 29.10.2018r. w godzinach 14:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 30.10.2018r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 31.10.2018r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna, w godzinach 00:01-04:00 – strzelania;

STRZELNICA WOZÓW BOJOWYCH KONOTOP PRAWY, LEWY

W dniu 29.10.2018r. w godzinach 14:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 30.10.2018r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna;

W dniu 31.10.2018r. w godzinach 00:00-24:00 – działalność taktyczna, w godzinach 09:00-21:00 – strzelania;

STRZELNICA JAWORZE A, B, C

W dniu 29.10.2018r. w godzinach 09:00-15:00 – strzelania;

RZUTNIA GRANATÓW STUDNICA

W dniu 30.10.2018r. w godzinach 09:00-15:00 – rzut granatem;

W dniu 31.10.2018r. w godzinach 09:00-15:00 – rzut granatem;

OBOZOWISKO ZIEMSKO/MOGADISZ

W dniu 31.10.2018r. w godzinach 08:00-15:00 – działalność taktyczna;

 

STRZELNICA STUDNICA

W dniu 29.10.2018r. w godzinach 07:00-18:00 – prace remontowe i budowlane;

W dniu 30.10.2018r. w godzinach 07:00-18:00 – prace remontowe i budowlane;

W dniu 31.10.2018r. w godzinach 07:00-18:00 – prace remontowe i budowlane;

W dniu 02.11.2018r. w godzinach 07:00-18:00 – prace remontowe i budowlane;

 

 

Podczas prowadzenia na poligonie działalności taktycznej bez strzelań, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie wykonywania prac leśnych
ze względu na przegrupowanie kolumn wojskowych i sprzętu bojowego.