Kierownictwo KPP w Drawsku Pom. - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Kierownictwo KPP w Drawsku Pom.

Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pom insp. mgr Jarosław Smolarek