Aktualności

Debata ewaluacyjna "Cyberbezpieczeństwo" w Mielenku Drawskim

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim odbyła się debata ewaluacyjna „Cyberbezpieczeństwo”, której celem była wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania przestępstwom przy użyciu internetu.

Spotkanie było adresowane przede wszystkim do pracowników oświaty, dyrektorów i pedagogów. Celem debaty była diagnoza zjawiska, określenie pola zagrożeń, zasady przeciwdziałania i reagowania na czyny zabronione popełniane przy wykorzystaniu internetu. Uczestnicy wspólnie z organizatorami przedyskutowali kwestie zabezpieczeń internetowych, zasad bezpiecznego zachowania w sieci oraz najczęściej występujących, niepożądanych zjawisk. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom wynikającym z korzystania z internetu przez osoby małoletnie, pozbawione właściwego nadzoru. Na koniec spotkania goście chętnie uczestniczyli w dyskusji.


 

st. sierż. Karolina Żych