MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE - Prewencja - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE

Prewencja w systemie prawnym oznacza zapobieganie i kontrolę, aby nie dopuścić do złych zjawisk czy zdarzeń spowodowanych działalnością przestępczą. Prewencja służy do kontrolowania i wdrażania pewnego modelu zapobiegania przestępstwom. Organizowana jest zazwyczaj przez służby państwowe i instytucje policyjne. Prewencję mogą stosować – policja, straż pożarna, ubezpieczyciele lub inspekcje pracy. Prewencja polega na uświadamianiu i zapobieganiu niepożądanego zachowania osób, które nie stosują się