Przemoc domowa- gdzie szukać pomocy? - Przemoc Domowa - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Przemoc Domowa

Przemoc domowa- gdzie szukać pomocy?

POWIAT DRAWSKI WYKAZ INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINA CZAPLINEK

1.Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku ul. Pławieńska 3

Tel. 0/94 375 57 45 lub 0/94 375 45 82 e-mail: mgopsczaplinek@wp.pl

2.Komisariat Policji ul. Drahimska78 , tel. 0/94 375 57 10

3.GKRPA ul. Rynek1 tel. 0/94 375 43 23 email: Czaplinek@home.pl

4.Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

Ul. Rynek 1 tel. 0/94 37 545 23

5.Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 531 594 447 email: mgopsczaplinek@wp.pl

GMINA DRAWSKO POMORSKIE

1.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Starogrodzka 9

Tel. 0/94 36 344 21 Fax. 0/94 36 344 22 email: opieka_drawsko@post.pl

POWIAT

1.PCPR ul B. Chrobrego 4, tel . 0/94 36 337 62 lub 0/94 36 36 064 email: pcprdrawsko@wp.pl

2.Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim
w Drawsku Pomorskim
ul. Połczyńska 9 udziela wsparcia w zakresie schronienia - Hostel dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
oraz udziela dostęp do specjalistycznego wsparcia:

- Psychologa,

- Radcy Prawnego,

- Powiatowego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie p. Anna Tyma

- Pedagoga - Terapeuty

- Specjalisty Pracy Socjalnej

W celu ustalenia dnia i godziny spotkania ze specjalistą prosimy o kontakt pod nr telefonu 0/94 34 106 41.

Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnego telefonu zaufania 0/94 34 325-21

Ponadto Ośrodek prowadzi Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W 2015r. program rozpocznie się 4 września. Zgłoszenia osób do udziału w programie przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia.

3.Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim ul. Obr. Westerplatte 3,Tel. 0/94 36 305 11

4.Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim ul . Złocieniecka 5, tel. 0/94 3636432

5. Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim ul. Starogrodzka 20, Tel. 0/94 36 306 60

6.GKRPA Plac Konstytucji 7 tel. 0/94 36 326 60

7.Gminne Centrum Profilaktyki Park Chopina 2

8.Gminny zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 0/94 36 344 21

GMINA KALISZ POMORSKI

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 51

Tel. 0/94 36 173 44 fax. 0/94 36 160 90 email: mgopsk@zeto.kosalin.pl

2.Komisariat Policji ul. Suchowska 5, tel. 0/94 36 174 00

3.GKRPA ul. Mickiewicza 51 tel. 0/ 94 36 173 44 fax. 0/94 36 173 44

4.Gminny Zespól do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 0/94 36 173 44

GMINA OSTROWICE

1.GOPS Ostrowice tel. 0/94 36 154 87 fax. 0/94 36 152 18 email: gopsostrowice@post.pl

2.GKRPA Ostrowice 6, tel. 0/94 36 152 26 email: ugostrowice@post.pl

3.Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 0/94 36 152 18 email: gopsostrowice@post.pl

GMINA WIERZCHOWO

1.GOPS Wierzchowo ul. Parkowa 5a, tel. 0/94 36 183 76 fax. 0/94 36 183 76 email: gopswie@op.pl

2.GKRPA ul. Długa 29 tel. 0/94 36 183 27 email:wierzchowo@wierzchowo.pl

3.Komisariat Policji ul. Parkowa tel. 0/94 36 182 15

4.Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 0/94 36 183 76 email: gopswie@op.pl

GMINA ZŁOCIENIEC

1.MGOPS Złocieniec Plac 650-lecia 1

Tel. 0/94 36 712 48 fax. 0/94 36 727 67 email: mgops-złocieniec@wp.pl

2.Policja Komisariat ul. 5 Marca 29 tel. 0/ 94 36 30 598

3.GKRPA ul. Stary Rynek 3, tel. 668 029 143 email: pełnomocnik.zlcienec@wp.pl

4.Gminny Zespół ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 0/ 94 36 712 48