Jednostki podległe

Kierownictwo Komisariatu Policji w Złocieńcu

 

 

 

 

Komendant Komisariatu Policji w Złocieńcu nadkom. Artur Sanecki

tel: 943636800

 

 

 

Kierownik Referatu Prewencji  Komisariatu Policji w Złociencu asp.sztab. Andrzej Kilichowski

 

 

Kierownik Refaratu Kryminalnego Komisariatu Policji w Złocieńcu asp. szt. Krzysztof Bürger