Kierownictwo KPP w Drawsku Pom.

Kierownictwo KPP Drawsko Pomorskie

Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim

 mł. insp. Norbert Gorzyński

tel. +48 47 78 48 505, fax. +48 47 78 48 5 04

 

p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim

podinsp. Janusz Kucharski

tel. +48 47 78 48 505, fax. +48 47 78 48 5 04