Kierownictwo KPP w Drawsku Pom.

Kierownictwo KPP Drawsko Pomorskie

Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim

 mł. insp. Norbert Gorzyński

tel. 94 36 30 505, fax. 94 36 30 5 04

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim

mł. insp. dr Łukasz Chruściel

tel. 94 36 30 505 fax 94 36 30 504