Kierownictwo KPP w Drawsku Pom.

Kierownictwo KPP Drawsko Pomorskie

Komendant Powiatowy Policji

w Drawsku Pomorskim

 

insp. Norbert Gorzyński

tel.  47 78 48 505, fax.  47 78 48 5 04

 

I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

w Drawsku Pomorskim

 

podinsp. Janusz Kucharski

tel.  47 78 48 505, fax.  47 78 48 5 04